Garagenytt

Det sista inlägget under rubriken Garagenytt den 28 juni 217

juni 2017

Det tog 13 månader innan vi fick flytta in i garaget. Nu i slutet av juni är det iaf besiktigat och klart med automatiska dörrar och energisnål LED-belysning.
Vi har förberett elanläggningen för laddstationer för elbilar. Detta kommer dock i ett senare skede. Under hösten kommer vi skicka in en ansökan till Klimatklivet (Naturvårdsverket) för att få ett bidrag till installationen. Mer info kommer när det närmar sig.

den 14 maj

20170511_122624

En lång seg historia på ett år sedan branden.
Det som saknas innan vi får flytta in är nu ett godkännande från Byggnadsnämnden. De har ännu inte kunnat godkänna bygget pga att det saknas vissa dokument. Sedan så väntar vi på att Ellevio ska koppla in den ordinarie strömmen.

 

 

den 30 mars

Nu är det tegel på taket och väggarna börjar också komma på plats. Dessvärre så är inflyttningen drygt en månad framåt.
Portarna kommer att installeras först v 16-17 och sedan ska byggnaden slutbesiktigas den 2 maj. Om allt blir godkänt då så får vi flytta in.
Alla som har plats i gröna garaget kommer att få kvittera ut en sändare för de nya elektriska portarna. Vi går ut med info i god tid om det.
20170404_155551

 

 

 

 

 den 17 mars

Ja nu börjar det se ut som ett hus igen. Det har spikats takplankor med en hög hastighet den senaste veckan avlöst av spikning av läkt för teglet.
På grund av lite förseningar med leveransen av portarna så blir tyvärr inflyttningen senarelagd.

20170315_154626

 

 

 

 

 

den 10 februari

Gjutningen de gjorde i förra veckan blev riktigt snygg och har nu blivit hård och har full hållfasthet
Som ni sett så har  det kommit en hel massa limträbalkar och de har byggt en byggnadsställning runt hela huset. När jag gick förbi bygget på morgonen så såg jag att de har fått upp de första två pelarna.
20170206_14085420170210_08384420170209_160610

 

 

 

den 4 februari

Den här veckan har det varit intensivt med förberedelserna för betongbilen som kom på fredagen. De har armerat och gjort formar till nya kanter runt hela garaget. De har också gjort klart för gjutning till fundamenten till alla pelare både i kanten och raderna ute på golvet. Så nu står betongen och brinner i väntan på nästa steg.
Enligt plan så kommer den nya prefabricerade stommen om en vecka. De planerar nu noggrant hur monteringen ska ske på ett så säkert sätt som möjligt

20170131_13484520170204_14570520170204_145731

 

 

 

 

 

den 22 januari 2017

Nu har byggarna jobbat riktigt duktigt. Tagit ner de skadade betongpelarna, tagit bort den gamla asfalten (Den satt tydligen väldigt hårt) och  gjort iordning för att kunna
gjuta  nya fästen för den nya konstruktionen. Vi får hoppas för byggarnas del att det ganska milda vädret håller i sig så de kan gjuta betongfundamenten utan speciella åtgärder.
Om några veckor så beräknas den nya stommen komma.
20170121_125648 20170121_125714

 

 

 

den 5 januari 2017

Nu har byggföretaget tagit hit en stor mobilkran så de kan börja ta ner alla de gamla betongbalkarna. De var fastskruvade i stommen så det är inget bullrigt arbete i alla fall. Vissa arbeten kan de inte börja med än på grund av temperaturen.
20170105_12202120170105_122058

den 27 december

Som ni väl sett så har byggaren Stig Nelson Bygg AB satt upp bodar och kopplat upp sig. Den 2 januari är det planerat att de ska börja rivningsarbetet.
Vi får väl se vilken metod de använder för att riva. Maskinen som de tänkte använda först är för tung för att köra in på övervåningen. De har iaf en alternativ plan.
Det som nog kommer att bullra mycket är när de ska fräsa bort asfalt och de stående betongpelarna som ska bytas.

 

den 9 december

Hurra! Nu börjar det äntligen röra sig. Igångsättningstillstånd från kommunen efter mycket väntande på gång. Vi skriver nu idag fredag den 9 december avtal med en entreprenör som kommer att återställa garaget till sin forna prakt. Etablering av bygget kommer att ske väldigt snart och jag kommer senare att få en tidplan som jag kommer att dela med er.

Den 21 november

7 st. byggare har tittat på objektet. 3 st. har skickat in offerter men resterande 4 beräknas ha dessa inlämnade senast 25/11.
Nästa vecka komer försäkringsbolaget och projektledningsföretaget göra en utvärdering av samtliga offerter.
Vi har i dagsläget inte fått rivnings och bygglov på garaget. Bygget kan i alla fall inte starta förrän detta har beviljats, vi har dock
fått indikation på att det nu kan komma vilken dag som helst i posten.

 

Den 8 september

Det är inte vi som sölar…
vi är många som börjar bli trötta på att renoveringen inte kommer igång. Läget är så här:
För att få riva och bygga upp på nytt så krävs det till ens stora förvåning rivnings- och byggnadslov trots att det handlar en reparation och återuppbyggnad? Detta har gjort att det tar mycket lång tid. Kommunen meddelade för ett tag sedan att de har långa handläggningstider för alla tillståndsärenden, så vi får vänta flera veckor till.
Sedan så kommer ju nästa problem – att få en entreprenör som gör jobbet.
Hittills så har det är åtta firmor man har tagit kontakt med. En har dragit sig ur. Då det är högtryck på byggfirmorna så är det svårt att få till det.
Ett företag var dock för ett par dagar sedan och tittade på jobbet.
Jag återkommer så snart jag vet mer.

 

Den 17 september

parkeringsforbud
Igår fredag den 16 september fick vi besked från Europark och Trafikkontoret att vanliga regler med p-förbud på Århusgatan kommer att gälla igen från måndag den 19 september. Med andra ord så gäller inte de gröna p-tillstånden längre för att stå på gatan. De gröna tillstånden fortfarande att stå på våra gästplatser (bakom röda garaget och på de märkta platserna runt om i området.

pskyltNu under helgen håller vi på och gör iordning så att de med plats i undervåningen på gröna garaget tillfälligt kan parkera på sina vanliga platser. Inflyttning söndag kväll efter kl 18.00 (vi måste montera tillfällig belysning i garaget först).  De kan stå där tills byggarbetet påbörjas om cirka tre till fyra veckor. Då kommer garaget vara avspärrat igen av säkerhetsskäl när det blir en byggplats. Idag målar vi upp tillfälliga platser längs väggen på gröna garaget – Fyra platser i backen ner och tre platser på uppfarten till övervåningen. Platser på andra ställen inne i området håller på att göras iordning. Bland annat kommer planen bakom röda garaget att utökas (Parkeringsplatsen är belyst på kvällen/natten).  Mer information kommer ut så snart som möjligt.

OBS! Glöm inte att ha det gröna tillfälliga parkeringstillståndet synligt i bilen! Annars kan du få böter på platserna i området.

Den 1 september

Här kommer lite information om vad som händer i återuppbyggnadsprojektet.

  • Innan sommaren så gjordes en besiktning av befintlig stomme. Syftet var att se om det är möjligt att återuppbygga befintligt garage. Provtagningar har gjort på bjälklag samt pelare. Resultatet visar på att branden har varit så pass kraftig med en värmeutveckling på minst 700 grader. Detta har lätt till temperaturspänningar och sprickor som beror på dom olika  materialens längdutvidgning. Undersökningen visar att stommen är i så dåligt skick att man kommer att behöva riva pelare, balkar samt bröstningar på övre planet.

 

  • Projektet är nu inne i en fas där man projekterar för en ny stomme för övre delen av garaget. Man kommer att titta på 2 olika alternativ för att sedan ta ett beslut om systemval. Det som kommer att vara styrande är ekonomi samt vilken möjlighet att få tag på ingående stomdelar. I skrivande stund så är byggmarknaden i Sverige på högvarv vilket även påverkar leveranstider på stommar, entreprenörer, projektörer etc.

 

  • Under hösten kommer en bygglovsprocess att startas. Det kommer omfattas av ny handlingar på konstruktion, planritning, sektionsritning. Man kommer även att söka ett rivningslov för den del av stommen som måste rivas.

 

  • Projekteringen beräknas vara klar under september månad. Därefter kommer man att gå ut och försöka handla upp entreprenör för genomförandet av projektet.

Den 26 augusti

Ja, som ni märker så är garageåteruppbyggnaden en riktigt långdragen historia.  Vi har fått en tidplan från den av försäkringsbolaget utsedda projektledaren. Många saker händer nu parallellt som inte syns. Just nu håller de på och projekterar och ritar på den nya stommen samt att kontakter tas med entreprenörer som kan utföra återuppbyggnaden. Vi återkommer med mer info så snart vi kan.

 

Den 1 juli

Alla bilar är nu som ni sett borta och nästa steg kunde påbörjas. Under senaste veckan så har det varit betongkonsulter som varit i garaget som provborrat och testat betongen i hela garaget.
Vi har ännu inte fått resultatet. Första indikationerna är dock att alla vertikala och horisontella balkar på övervåningen kommer att behöva bytas. De är skadade av den höga värmeutvecklingen så att de har försvagats mycket. Golv + undervåning verkar vara ganska oskadade. Tidplan:  Som vi vet nu så är tidplanen att under augusti kommer offertförfrågan gå ut till flera för återuppbyggnaden. Arbetet kan sedan sannolikt inte påbörjas förrän oktober. Det i sin tur innebär att vi nog tyvärr inte har ett nytt garage förrän kanske februari eller mars.

 Den 27 maj

Läget på garagefronten nu är att det nu har tillsatts en projektledare för återuppbyggnadsarbetet. Han är ansvarig för att ta in anbud från olika entreprenörer som kan hjälpa oss. Vi har löpande uppföljning  och möten under hela processen. Tidplan kommer att tas fram inom kort.

Den 26 maj

Bortforsling av brända bilar

Under den här veckan har ett rivningsföretag börjat med att få rent på golvet. Sedan kommer alla sönderbrända bilar20231634-origpic-d470a0 att transporteras bort. Alla som har bilarna försäkrade gör det genom sina försäkringsbolag.  OBS! viktigt – glöm inte att fylla i del 2 på registreringsbeviset för att avregistrera bilen och visa att den är skrotad. Detta skickas in med post.

 

Den 14 maj

Idag har vi delat ut ”gröna parkeringskort” till alla som har haft sin/sina  bil/bilar i gröna garaget.3262311_orig
Syftet med dessa är att ni ska kunna parkera utmed Århusgatan (ojämna sidan) och på gästplatserna utan att få p-böter.
För övriga kommer ordinarie parkeringsregler att gälla.

Försök, i möjligaste mån, att undvika att parkera på gräsmattan. Den tillhör kommunen och vi vet ännu inte om det är OK att stå där.

Garagedörrar
För att försöka förhindra att fler garagebränder (eller inbrott) uppstår så är det väldigt viktigt att alla garagedörrar hålls stängda.
Alla måste komma ihåg att stänga dörrarna efter sig! Om du ser att någon annan har glömt  – Stäng!

Försäkring
Frågan om oförsäkrade bilar har kommit upp eftersom det har visat sig att sådana fanns i garaget. Detta har blivit ett problem eftersom dessa bilar inte kommer att  forslas bort av något försäkringsbolag.

Om du ställer av din bil och bara låter den stå i garaget så måste du teckna en avställningsförsäkring. Så här står det t ex i försäkringsbolaget IF:s regler:
”En avställd bil utsätts inte för lika stor risk att skadas som en bil som används. Det finns dock vissa händelser
som kan drabba en bil som står i garage eller på parkeringsplatsen. Avställningsförsäkringen gäller vid stöld,
brand, vagnskada som till exempel skadegörelse eller att den blir påkörd, så länge bilen förvaras i Sverige.
Rättskyddet ingår i avställningsförsäkringen.”(Klicka här för att komma till IF)