Här finns vi

Här kan du se en karta med överblick över hela området som ingår i Århus Samfällighetsförening

Avståndet till gallerian, tunnelbana och bussar är cirka 1000 m

Närmaste pendeltågstation är Helenelund. Flera bussar går dit från busstationen
som ligger precis under tunnelbaneperrrongen, station Kista.