Att sortera matavfall

Närmare 40 % av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om matresterna och potatisskalen istället sorteras ut kan de behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel. Läs här hur du, hemma hos dig, sorterar ut matresterna och om vad som ska läggas i matavfallspåsen.

Exempel på matavfall

Klicka här för att komma till sorteringsguiden