Hustyper i området

Följande hustyper finns i vårt område.hus_logo
Klicka på hustypen i vänstra kolumnen för att ladda ner en huvudritning

Hustyp Antal hus Beskrivning
400 14 små parhus
101/401 9 envåningshus
403 30 parhus 3 rum
109 35 radhus 4 rum
404 14 parhus 4 rum
405 14 parhus 5 rum
110 31 radhus 5 rum
112/113 25 trevånings radhus- flera storlekar
Sv Bost 400 2 små parhus
Totalt 174

Övriga ritningar:

Klicka på respektive rad för att ladda ner ritningen