Polisen varnar för störsändare

polis En ny metod för att stjäla ifrån bilar är att använda en så kallad störsändare. Det är en elektronisk apparat som blockerar/ stör ut den signal som” bilnyckeln” sänder till bilen när du trycker för att låsa och eventuellt också larma den. Någon står m a o i närheten och ”stör” samtidigt som du försöker låsa den.
• Kontrollera därför ”fysiskt” att din bil är låst när du lämnar den. Annars är det fritt fram för gärningsmannen att öppna den olåsta och olarmade bilen och tömma den på innehåll.
• En störningssändare kan variera i utseende och storlek. Den ser vanligen ut ungefär som en handhållen kommunikationsradio med en eller flera antenner.

Tecken på att detta har hänt är att du inte kan låsa din bil och att det inte beror på dåliga batterier.
Försäkra dig om att bilen är låst när du lämnar den. Om du vill anmäla ett brott eller tipsa polisen, ring 114 14. I akut läge (pågående brott) ring 112.

Vi har fått rapporter om att detta har hänt vid t ex Barkarby Handelsplats samt i garaget i Kista Galleria.

 

Träd igenprydnadsapel

Jag fick tydligen felaktig info förut om vilka träd som ska planteras utmed gatan.
Det är Prydnadsapel som de håller på och planterar

 

 

 

 

 

Grusbädden utmed gatan – Vad är det?

De gamla häggarna var i dåligt skick och behövde bytas ut.
Enligt den information så kommer kommunen nu att sätta dit Magnoliaträd utmed hela gatan.
De kommer sedan att lägga på ett tunt lager jord och lägga gräs där igen som det var tidigare.
Här är lite information om gruset de har fyllt upp med nu som kallas kolmakadam.
Stockholms stad har som mål att skapa hållbara växtbäddar med längre livslängd, som binder kol från atmosfären, minskar näringsläckage och är uppbyggda av lokala material. Växtbäddar med biokol består av en blandning av makadam i dimensionen 32/63 mm och 15 volym% gödslad biokol.

kolmakadam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsstämma den 30 mars

Tack alla som deltog i årets stämma. Det var cirka 50 hushåll representerade.
Fler än tidigare år, men vi vill se ännu flera på nästa stämma!
Vi välkomnar den nya ordföranden Pieter Wezeman på sitt viktiga uppdrag
Protokoll från stämman kommer i din brevlåda (och här på arhus.org också förstås)